Pomimo obecnie panującej sytuacji stale pracuję i zapraszam do kontaktu z Państwa sprawami.
Do odwołania zawieszam spotkania w biurze jednak zapraszam do innych form kontaktu – e-mail, skype, sms, mms, telefon itd.

Doradztwo budowlane ONLINE – SKYPE – bazowanie na dokumentach, mapach z wprowadzaniem zmian na żywo.

Wykonuję zlecenia w terenie – z zachowaniem środków zapobiegawczych.

OPINIE I EKSPERTYZY PROJEKTY BUDOWLANE
Opinie techniczne

Ekspertyzy budowlane
Okresowe przeglądy budynków
Zmiana sposobu użytkowania
Samodzielność lokali
Ocena stanu technicznego
Ocena jakości wykonanych prac
Fizyka budowli – przyczyny przecieków, wykropleń
Rzeczoznawca budowlany – wspólpraca

Projekty domów i budynków

Adaptacje projektów

Projekty wykonawcze

Projekty rozbiórek

Inwentaryzacje budowlane

Projekt + kierownik budowy

Ceny usług projektowych

Legalizacja samowoli budowlanej

NADZORY BUDOWLANE MYKOLOGIA
Kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Prace wykonawcze
Prace rozbiórkowe
Odbiory mieszkań od dewelopera
Odbiory domów
Przeglądy roczne
Przeglądy pięcioletnie

Przyczyny przecieków
Wilgoć w budynkach
Ekspertyzy mykologiczne
Ekspertyzy mykologiczno-budowlane
Korozja biologiczna
– owady, pleśnie, grzyby
Rzeczoznawca Mykologiczny – współpraca
WYCENA NIERUCHOMOŚCI PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
Operaty szacunkowe
Rzeczoznawca majątkowy – współpraca
Kosztorysy robót
Wartość odtworzeniowa
Wyceny szkód budowlanych
Dokumentacja projektowa termomodernizacji
Projekty instalacji
Kosztorysy
Sporządzanie wniosków – pomoc
DORADZTWO TECHNICZNE PRAWO BUDOWLANE
Technologie budowlane
Dobór projektów i rozwiązań

Analiza
– Prawa budowlanego
– Planów zagospodarowania
– Warunków technicznych

Świdnik / Piaski / Mełgiew / Rybczewice / Trawniki / Lublin