OPINIE I EKSPERTYZY MYKOLOGIA MYKOLOG
Opinie techniczne

Ekspertyzy budowlane

Legalizacja samowoli budowlanej

Samodzielność lokali
Ocena stanu technicznego
Ocena jakości wykonanych prac
Fizyka budowli – przyczyny przecieków, wykropleń
Rzeczoznawca budowlany – wspólpraca

Mykolog budowlany

Przyczyny przecieków
Wilgoć w budynkach
Ekspertyzy mykologiczne
Ekspertyzy mykologiczno-budowlane
Korozja biologiczna
– owady, pleśnie, grzyby
Rzeczoznawca Mykologiczny – współpraca

Ekspertyzy mykologiczne zabytków według zaleceń Konserwatora Zabytków

Badania soli budowlanych – zasolenia

Pomiary wilgotności

Badania mykologiczne – grzyby pleśnie owady sole

Badania termowizyjne

NADZORY BUDOWLANE PROJEKTY BUDOWLANE
Kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego
Inspektor budowlany

Kierowanie pracami przy obiektach zabytkowych

Odbiory mieszkań od dewelopera
Odbiory domów przed zakupem
Przeglądy roczne ( kontrole okresowe )
Przeglądy pięcioletnie  ( kontrole okresowe )
Okresowe przeglądy i kontrole budynków

Projekty rozbiórek

Inwentaryzacje budowlane

Inwentaryzacje 3D

Projekty zamienne

Plany prac konserwatorskich

Zmiana sposobu użytkowania

Analizy możliwości przebudowania i zmian konstrukcji

Uzgodnienia z konserwatorem zabytków

Program funkcjonalno-użytkowy dla zamówień publicznych

Nie wykonujemy adaptacji!

SZKOLENIA I DORADZTWO
FOTOGRAMETRIA

Szkolenia z montażu stolarki budowlanej

Szkolenia dla zarządców i pośredników nieruchomości

Technologie budowlane
Dobór projektów i rozwiązań

Loty dronem

Inwentaryzacje 3D

Spacery Wirtualne 3D

Świdnik / Lublin / Lubartów / Puławy / inne w zależności od rozmiaru zadania