OPINIE I EKSPERTYZY PROJEKTY BUDOWLANE
Opinie techniczne

Ekspertyzy budowlane

Legalizacja samowoli budowlanej
Samodzielność lokali
Ocena stanu technicznego
Ocena jakości wykonanych prac
Fizyka budowli – przyczyny przecieków, wykropleń
Rzeczoznawca budowlany – wspólpraca

Projekty rozbiórek

Inwentaryzacje budowlane

Projekty zamienne do Nadzoru Budowlanego

Zmiana sposobu użytkowania

Nie wykonujemy adaptacji!

NADZORY BUDOWLANE MYKOLOGIA
Kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Odbiory mieszkań od dewelopera
Odbiory domów przed zakupem
Przeglądy roczne ( kontrole okresowe )
Przeglądy pięcioletnie  ( kontrole okresowe )
Okresowe przeglądy i kontrole budynków

Przyczyny przecieków
Wilgoć w budynkach
Ekspertyzy mykologiczne
Ekspertyzy mykologiczno-budowlane
Korozja biologiczna
– owady, pleśnie, grzyby
Rzeczoznawca Mykologiczny – współpraca
WYCENA NIERUCHOMOŚCI PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
Operaty szacunkowe
Rzeczoznawca majątkowy – współpraca
Kosztorysy robót
Wartość odtworzeniowa
Wyceny szkód budowlanych
Dokumentacja projektowa termomodernizacji
Projekty instalacji
Kosztorysy
Sporządzanie wniosków – pomoc
DORADZTWO TECHNICZNE PRAWO BUDOWLANE
Technologie budowlane
Dobór projektów i rozwiązań
Analiza
– Prawa budowlanego
– Planów zagospodarowania
– Warunków technicznych

Świdnik / Piaski / Mełgiew / Rybczewice / Trawniki / Lublin