Wykonuję ekspertyzy mykologiczno-budowlane w zakresie:

  • określenia przyczyny przecieków i wilgoci w budynkach oraz eliminacji ich źródła,
  • określenia przyczyny korozji biologicznej występowania pleśni, grzybów i owadów,
  • określenia gatunków szkodliwych organizmów, ich wpływu na zdrowie oraz metod ich zwalczania,
  • sporządzam analizy cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych – fizyka budowli
  • analizy soli budowlanych i zasolenia
  • opracowania zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków

Odbyłem specjalistyczny kurs mykologiczno budowlany organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, którego jestem członkiem.

Ściśle współpracuję z Rzeczoznawcą mykologiczno-budowlanym – aplikuję do uzyskania tego tytułu.