mgr inż. Tomasz Paweł Bujnowski

Wykształcenie

Politechnika Lubelska – Wydział Budownictwa i Architektury – kierunek budownictwo – specjalność Technologie i Organizacja Budownictwa

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – Wydział Nauk Technicznych – Wycena Nieruchomości (aktualnie)

Działalność zawodowa

projektowanie budynków – pełne projekty architektoniczno-budowlane z instalacjami – wielobranżowe

kierowanie robotami budowlanymi i nadzory inwestorskie

opinie i ekspertyzy budowlane (także we współpracy z rzeczoznawcami budowlanymi)

mykologia, ekspertyzy mykologiczno-budowlane

fizyka budowli

budownictwo naturalne i ekologiczne

Uprawnienia zawodowe

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń
Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Kursy zawodowe

Specjalistyczny kurs mykologiczno-budowlany – Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem

Przynależność do stowarzyszeń branżowych

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  • Wiceprzewodniczący PZITB Oddziału Lublin
  • Członek Zarządu Głównego PZITB

Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego