mgr inż. Tomasz Paweł Bujnowski

Wykształcenie

– Politechnika Lubelska – Wydział Budownictwa i Architektury – kierunek budownictwo
– Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – Wydział Nauk Technicznych – Wycena Nieruchomości

Uprawnienia zawodowe

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń
Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Kursy zawodowe

Mykolog budowlany – Specjalistyczny kurs mykologiczno-budowlany – Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem

Działalność zawodowa

projektowanie budynków – kompleksowe projekty architektoniczno-budowlane z instalacjami – wielobranżowe

kierowanie robotami budowlanymi i nadzory inwestorskie

opinie i ekspertyzy budowlane (także we współpracy z rzeczoznawcami budowlanymi)

mykologia, ekspertyzy mykologiczno-budowlane

fizyka budowli – termomodernizacje, kondensacja pary wodnej

budownictwo naturalne i ekologiczne

wycena nieruchomości, operaty szacunkowe, kosztorysy robót budowlanych

Przynależność do stowarzyszeń branżowych

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  • Wiceprzewodniczący PZITB Oddziału Lublin
  • Członek Zarządu Głównego PZITB

Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego