Wykształcenie

Magister inżynier budownictwa – Politechnika Lubelska

Działalność zawodowa

projektowanie budynków

kierowanie robotami budowlanymi

opinie i ekspertyzy budowlane

mykolog

budownictwo naturalne i ekologiczne

Uprawnienia zawodowe

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń

Najważniejsze odbyte kursy i szkolenia

Specjalistyczny kurs mykologiczno-budowlany – Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem

Przynależność do stowarzyszeń

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  • Wiceprzewodniczący PZITB Oddziału Lublin
  • Członek Zarządu Głównego PZITB

Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego