mgr inż. Tomasz Paweł Bujnowski

Wykształcenie

 • Politechnika Lubelska – Wydział Budownictwa i Architektury – kierunek budownictwo
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – Wydział Nauk Technicznych – kierunek: Wycena Nieruchomości

Uprawnienia zawodowe

 • Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń
 • Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach – obiektach zabytkowych i w strefie ochrony konserwatorskiej (Art. 37 c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)

Kursy zawodowe i certyfikaty

 • Mykolog budowlany – Specjalistyczny kurs mykologiczno-budowlany – Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem
 • Certyfikowany egzaminator zawodu Monter Stolarki Budowlanej

Działalność zawodowa

 • projektowanie budynków – kompleksowe projekty architektoniczno-budowlane z instalacjami – wielobranżowe
 • kierowanie robotami budowlanymi i nadzory inwestorskie – kierownik budowy, inspektor budowlany
 • opinie i ekspertyzy budowlane (także we współpracy z rzeczoznawcami budowlanymi)
 • mykologia, ekspertyzy mykologiczno-budowlane
 • badania soli i analizy zasolenia budynków
 • opracowania zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami z Konserwatorem Zabytków
 • fizyka budowli – termomodernizacje, kondensacja pary wodnej
 • budownictwo naturalne i ekologiczne
 • wycena nieruchomości, operaty szacunkowe, kosztorysy robót budowlanych
 • programy funkcjonalno-użytkowe dla zamówień publicznych
 • oceny poprawności prac budowlanych i montażu stolarki budowlanej
 • prowadzenie szkoleń dla zarządców i pośredników nieruchomości
 • spacery wirtualne 3D, fotogrametria

Przynależność do stowarzyszeń branżowych

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

 • p.o. Przewodniczący PZITB Oddziału w Lublinie
 • Członek Zarządu Głównego PZITB

Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa

Zapraszam do zapoznania się z artykułem „Budownictwo w wirtualnej rzeczywistości” z dwutygodnika  „Głos Świdnika”