Potrzeba zatrudnienia inspektora nadzoru budowlanego może wynikać ze skomplikowania budynku lub/i decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej nakładającej na Państwa obowiązek jego powołania.

Może ona wynikać także z Państwa chęci uzyskania niepodważalnej pewności, że prace zostaną wykonane poprawnie i obawy o rzetelność kierownika budowy, którego z pewnych przyczyn nie możecie państwo odwołać lub chcecie sprawdzić jakość jego wiedzy. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego to osoba, której zadaniem jest pilnować Państwa interesów i poprawności prowadzonych robót budowlanych w tym kontrolować kierownika budowy i wydawać mu polecenia dotyczące bezpieczeństwa, poprawności prowadzonych robót budowlanych i dokonywać ważnych wpisów do dziennika budowy.

Powierzenie mi funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego to dla Państwa gwarancja jej poprawnego prowadzenia pod względem technicznym i prawnym.

Obowiązki oraz prawa inspektora nadzoru inwestorskiego definiuje:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w Art. 25 i 26

Jeżeli poszukujecie Państwo rzetelnego i sumiennego inspektora nadzoru budowlanego, który będzie działał w Państwa najlepszym interesie zapraszam do kontaktu!