Powierzenie mi funkcji kierownika budowy to zdjęcie z Państwa uciążliwości jej prowadzenia.

Prowadzę budowy ściśle przestrzegając projektu budowlanego oraz współczesnych zasad wiedzy budowlanej zaś w przypadku stwierdzenia błędów projektowych niezwłocznie podejmuję rozmowy w Państwa imieniu z projektantami celem naniesienia zmian.

Pełniąc funkcję kierownika budowy jestem na niej przy każdym jej istotnym elemencie, dokonuję rzetelnych porad oraz odbiorów i egzekwuję na wykonawcach najwyższą jakość prowadzonych prac.

Współpraca ze mną to pewność poprawnie wykonanego budynku, który bezawaryjnie będzie służył Państwu przez długie lata.

Jeżeli poszukujecie Państwo rzetelnego i sumiennego kierownika, który będzie działał w Państwa najlepszym interesie zapraszam do kontaktu!

 

Obowiązki oraz prawa kierownika względem Państwa budowy definiuje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w Art. 21a, 22 i 23

 

Przy wprowadzeniu wykonawców na Państwa budowę określamy wspólnie czego będziemy od nich oczekiwali na poszczególnych etapach aby przy odbiorach nie byli zaskoczeni. Mam doświadczenie w eliminacji nieuczciwych i niefachowych praktyk wykonawczych, które skutkują awariami lub/i podnoszą koszty eksploatacyjne użytkowania domu.

W moim wynagrodzeniu za pełnienie funkcji kierownika zawierać się będzie minimum 10 odbiorów na etapach:
1 – odebranie zbrojenia fundamentów,
2 – odebranie hydroizolacji i termoizolacji fundamentów,
3 – odebranie ścian, nadproży itp przed układaniem stropów
4 – odebranie rozłożenia i zbrojenia stropów oraz podciągów
5 – odebranie ścian poddasza zbrojenia wieńców i trzpieni
6 – odebranie więźby dachowej przed wykończeniami
7 – odebranie pokrycia dachowego
​8 ​- odebranie izolacji termicznej ścian przed otynkowaniem​ zewnętrznym
9 – odebranie tynków i okładzin
10 – przyjazd rezerwowy
W przypadku potrzeby ilość przyjazdów zostanie rozszerzona.

Nie podejmuję się funkcji kierownika budowy na budynkach:

– wznoszonych metodą gospodarczą „jak najtańszą”,

– których inwestor z góry zakłada odstępstwa od technologii projektu budowlanego i zdaje się w głównej mierze na „doświadczenie” wykonawców,

– których inwestor uważa kierownika budowy za zło konieczne i oczekuje od niego nie ingerowania w prowadzone prace.