W myśl Prawa Budowlanego obowiązkowi uzyskania pozwolenia na rozbiórkę nie podlegają:

  • rozbiórki budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej 8 metrów, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,
  • obiekty i urządzenia budowlane, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Chęć ich rozebrania należy zgłosić we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej (starostwo lub urząd miasta jeśli miasto jest na prawach powiatu) i odczekać 21 dni na uzyskanie braku sprzeciwu.

Rozbiórka pozostałych budynków wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na rozbiórkę a wcześniej wykonania budowlanego projektu rozbiórki.

Proponuję Państwu usługi w tym zakresie aby proces przebiegł sprawnie i pomyślnie.