Wykonuję ekspertyzy mykologiczno-budowlane w zakresie:

  • określenia przyczyny przecieków i wilgoci w budynkach oraz eliminacji ich źródła,
  • określenia przyczyny korozji biologicznej występowania pleśni, grzybów i owadów, określenia ich gatunków oraz metod ich zwalczania,
  • sporządzam analizy cieplno wilgotnościowe przegród budowlanych – fizyka budowli
  • analizę i określanie soli budowlanych
  • opracowania zgodne z wytycznymi Konserwatora Zabytków

Współpracuję z Rzeczoznawcą mykologiczno-budowlanym – aplikuję do tego tytułu.

Odbyłem specjalistyczny kurs mykologiczno budowlany organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, którego jestem członkiem.