Do wykonania pełnej ekspertyzy budowlanej, mykologiczno budowlanej lub opinii technicznej konieczne są:

 1. Najbardziej aktualne dla budynku opracowanie projektowe – najlepiej w kolejności istotności: projekt powykonawczy, wykonawczy, budowlany zamienny i budowlany – zawierające przekroje i rzuty z dokładnym określeniem warstw przegród budowlanych oraz opisami technicznymi. Uzyskane od właściciela/zarządcy obiektu lub od właściwych lokalnie i zadaniowo organów administracji architektoniczno-budowlanej (np. Starostwa) lub organów nadzoru budowlanego.
  Najważniejsze branże:

  • architektura
  • konstrukcja
  • opinia geotechniczna
  • w zależności od przypadku pozostałe branże np. sanitarna
 2. Zgoda zarządcy/właściciela obiektu na wejście na dach lub do nieogólnodostępnego pomieszczenia a przede wszystkim na wykonanie odkrywek niszczących (z ich naprawą) oraz dokumentacji zdjęciowej.
 3. W przypadku gdy podejrzenie występowania źródeł awarii występuje u sąsiada – jego zgody na powyższe,
 4. Istniejąca dokumentacja fotograficzna z etapów powstawania obiektu,
 5. Relacje osób, które były obecne na etapie wznoszenia budynku i mogą się wypowiedzieć na temat wykonania poszczególnych elementów,
 6. Kserokopia dziennika budowy (opcjonalnie).
 7. Inne w zależności od przypadku.

Wykonanie większości ekspertyz wiąże się z wykonaniem odkrywek niszczących. Preferowane ich wykonanie oraz zabezpieczenie lub wykonanie dorażnej naprawy przez zarządce/właściciela obiektu.