CENA PROJEKTU INDYWIDUALNEGO

Cenę prostego projektu indywidualnego dla domu jednorodzinnego należy przyjmować w zakresie 9-12 tys zł brutto – jeżeli klient jest zdecydowany na rozwiązania standardowe i przedstawia przemyślany układ pomieszczeń, który akceptujemy bez zmian. Cena zależy od wielkości obiektu i potrzebnych instalacji wewnętrznych.

Jeśli projekt dotyczy budynku innego niż jednorodzinny, projekt jest nietypowy np przez wzgląd na warunki gruntowo-wodne lub co najważniejsze klient oczekuje kilku koncepcji wyglądu i układu budynku, bryła jest skomplikowana, występować mają wyszukane rozwiązania technologiczne, potrzebne są projekty wielu instalacji itd. cena jest ustalana indywidualnie.

SKŁADOWE CENY PROJEKTU

Podatki

Obowiązująca w Polsce stawka VAT na usługi projektowe 23% oraz podatek dochodowy I progu 17%:

  • VAT + Podatek dochodowy = ok. 33% ceny projektu (co stanowi ok. 3-4 tys. zł. samych kosztów podatkowych).
  • Faktyczne wynagrodzenie dla projektantów (+ część kosztów ZUS) = ok. 66% Ceny projektu (np. 6-8 tys. zł.)

Opracowania branżowe – części składowe projektu

Niemal każdy projekt budowlany składa się z 4 branż:

  • architektonicznej – bryła, lokalizacja, układ pomieszczeń, komfort użytkowy, warunki przegród budowlanych itd. –
  • konstrukcyjnej – nośność fundamentów, dachu i poszczególnych elementów jak podciągi, nadproża, stropy itd. –
  • sanitarnej – rozprowadzenie wody, kanalizacji, instalacji ogrzewania, wg potrzeb wentylacji mechanicznej, klimatyzacji itd. –
  • elektrycznej – zapotrzebowanie na prąd danych pomieszczeń i urządzeń, projekt tablicy rozdzielczej z bezpiecznikami itd.

Udział procentowy w cenie projektu dla danej branży zależy od danego projektu.

Jeśli budynek nie jest kwalifikowany w myśl prawa jako wyłączony ze sprawdzenia należy ilość osób biorących udział przy jego sporządzaniu pomnożyć x2 (na każdego projektanta, z każdej branży przypada jedna osoba sprawdzająca).

Przyłącza

W cenę projektu wliczamy cenę projektu przyłączy:

  • wodociągowego,
  • kanalizacyjnego,

Pozostałe projekty przyłączy tj. elektroenergetycznego i gazowego wykonują właściwe zakłady dystrybucji. Wykonanie ich przez nas jest dla Państwa nieopłacalne.

UZGODNIENIA, ZGODY, POZWOLENIA, OPINIE, EKSPERTYZY

W zależności od przypadku uzyskanie pozwolenia na budowę może się wiązać z pozyskaniem dodatkowych dokumentów potwierdzających możliwość lokalizacji i spełnianie przez budynek pewnych warunków technicznych lub/i estetycznych aby móc zostać wybudowanymi na danym terenie.

Ich uzyskanie jest płatne dodatkowo – nigdy nie wliczamy go w cenę projektu gdyż na etapie podpisywania umowy trudno jest je ostatecznie określić.

DOKUMENTY DO POZYSKANIA PRZEZ INWESTORA

W zakładce „Dla inwestora” znajdziecie Państwo wykaz dokumentów, których pozyskanie przez Państwa jest konieczne do wykonania projektu a następnie uzyskania pozwolenia na budowę.

Można zlecić nam ich pozyskanie jednak wiąże się to z dodatkową opłatą i wydaniem nam pełnomocnictwa.

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

W przypadku nadbudowy lub rozbudowy i braku istniejącego projektu przedstawiającego stan rzeczywisty budynku konieczne jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej stanu istniejącego.  W tym przypadku określa się także nośność istniejących elementów konstrukcyjnych celem sprawdzenia czy zwiększenie obciążeń na nie działających nie doprowadzi do ich zniszczenia.

Jest to koszt dodatkowy.