Podejmuję się adaptacji powtarzalnych projektów budowlanych z dostosowaniem ich do działki inwestora i warunków zagospodarowania przestrzennego.

Możliwe jest wykonanie adaptacji bez nanoszenia zmian w projekcie lub ze zmianami wg Państwa preferencji.

W przypadku stwierdzenia błędów w projekcie informuję o tym fakcie i proponuję rozwiązania poprawne.

Zapraszam do kontaktu!